GRUPY ROBOCZE

media/tekst

Zasoby cyfrowe i narzędzia badań tekstów

Celem grupy jest koordynacja i konsolidacja działań ośrodków oraz badaczy zainteresowanych gromadzeniem, automatycznym opracowaniem i udostępnianiem cyfrowych zasobów obejmujących „nieliterackie” obszary piśmiennictwa.


Wczytaj więcej