DHGIS

logo3b-dar-white-236x176

OPIS

Rozwiązywanie problemów związanych z gromadzeniem, integracją i upowszechnianiem informacji o charakterze geograficzno-historycznym, w ramach humanistyki cyfrowej.

Czym się zajmujemy

Naszym głównym obszarem zainteresowania jest koncepcja opracowania bazy danych obejmujących historyczną sieć osadniczą oraz jednostki podziału terytorialnego, włączając w to również dane współczesne, dla obszaru Europy Wschodniej. Koncepcja może być następnie podstawą budowy HSDI (Historical Spatial Data Infrastructure), w której dane historyczne płynnie przechodzą w dane pochodzące z otaczającej nas teraz rzeczywistości. Poziom szczegółowości powinien pozwalać na uwzględnienie w niej także elementów obecnych na (historycznych) planach miast.
W zakres prac wchodzą kryteria pozwalające na ustalenie cech stanowiących o tożsamości jednostek osadniczych oraz jednostek podziału terytorialnego, a także szczegółowa ontologia dziedzinowa dla typów jednostek osadniczych oraz jednostek podziału terytorialnego, uwzględniająca również obiekty występujące w przestrzeni miejskiej. Używane kiedyś klasyfikacje związane z jednostkami osadniczymi oraz podziałem administracyjnym, nie przystają do stosowanych obecnie, co uniemożliwia wykonywanie przekrojowych analiz, z wykorzystaniem danych o różnej proweniencji.
Prace realizowane we współpracy historyków, geografów, informatyków dotyczą teoretycznych założeń, praktycznych metod i przydatnych narzędzi służących tworzeniu i analizowaniu informacji przestrzennych, w taki sposób, aby możliwa była ich integracja nawet gdy pochodzą z różnych źródeł, dotyczą różnych okresów czasu oraz posiadają odmienną zawartość treściową.

ZESPÓŁ BADAWCZY

 • Zespół:
 • Arkadiusz Borek (Instytut Historii PAN)
 • Dariusz Brykała (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
 • Wiesława Duży (Instytut Historii PAN)
 • Alexey Frolov (Russian Academy of Sciences)
 • Michał Gochna (Instytut Historii PAN)
 • Grzegorz Myrda (Instytut Historii PAN)
 • Dariusz Gotlib (Politechnika Warszawska)
 • Anna Orłowska (Instytut Historii PAN)
 • Tomasz Panecki (Uniwersytet Warszawski)
 • Katarzyna Słomska (Instytut Historii PAN)
 • Humphrey Southall (Portsmouth University)
 • Bogumił Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Historii PAN)
 • Konrad Wnęk (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

INSTYTUCJE

 • Instytut Historii PAN (lider)
 • Politechnika Warszawska, Zakład Kartografii
 • CENAGIS (Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych)
 • Instytut Języka Polskiego PAN
 • Instytut Herdera w Marburgu (członek stowarzyszony)
 • Laboratory of Historical Geoinformatics at the Institute of World History, Russian Academy of Sciences (członek stowarzyszony)

STRONA INTERNETOWA

http://atlas.ihpan.edu.pl/gis/dhgis/

KONTAKT

Grzegorz Myrda
Instytut Historii PAN
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
email: gmyrda@ihpan.edu.pl