Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych

 

 

OPIS

W świecie współczesnym obrazy na ekranie zdominowały większość praktyk społecznych. Badanie filmów, gier, zdjęć, grafiki i innych nośników informacji kulturowej przekonwertowanych do postaci cyfrowej, jest więc aktualnym zadaniem i wyzwaniem dla humanistyki. Tymczasem metody opracowane pod kątem interpretacji tekstów i metodologie badań nad mediami posługujące się technikami jakościowymi są nieoperatywne wobec korpusów obrazów i skali metadanych, co tym bardziej wymusza poszukiwanie nowych narzędzi badawczych w tym obszarze.

Powołujemy zatem grupę roboczą dla projektu Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych. Naszymi celami są:

Opracowanie narzędzi wizualizacji danych, które operować będą na szeroko rozumianych obrazach cyfrowych (w tym wielkie kolekcje i korpusy zdjęć) oraz dynamicznej analizy obrazów ruchomych (filmy, gry i animacje);
Ustalenie metodologii badań świata obrazów (także nowych mediów) i metod oceny skuteczności nauczania za pomocą materiałów multimedialnych;
Organizowanie konferencji i cyklu warsztatów prezentujących narzędzia cyfrowe do wizualizacji danych obrazowych;
Zaprojektowanie i wdrożenie do realizacji czasopisma multimedialnego, prezentującego min. wyniki badań przeprowadzanych na obrazach cyfrowych. W polskiej nauce brakuje tego typu periodyku. Na każdej konferencji pokazywane są audiowizualne prezentacje, ale ich realizatorzy muszą ostatecznie opracować książki i artykuły usytuowane na tradycyjnych nośnikach informacji. Pilnym zadaniem dla humanistów cyfrowych byłoby zatem stworzenie standardu dla nowoczesnego typu interfejsu raportującego rezultaty ich przedsięwzięć badawczych.

UCZESTNICY

 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS),
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ),
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM),
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK),
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ),
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (UP),
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPH),
 • Instytut Slawistyki PAN w Warszawie (IS PAN),
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP),
 • Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie,
 • Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych w Lublinie UCZNiKO

ZESPÓŁ BADAWCZY

Andrzej Radomski – UMCS (koordynator),
Radosław Bomba – UMCS,
Piotr Witek – UMCS,
Ewa Solska – UMCS,
Małgorzata Latoch-Zielińska – UMCS,
Aneta Grodecka – UMA,
Mariusz Dąbrowski – ASP Warszawa,
Barbara Myrdzik – UMCS,
Iwona Morawska – UMCS,
Michał Ostrowicki – UJ,
Dorota Skotarczak – UAM,
Wiesława Osińska – UMK,
Piotr Zawojski – UŚ
Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska – UP,
Anna Ślósarz – UP,
Ewa Wróblewska-Trochimuk – IS PAN,
Joanna Roszak – IS PAN
Renata Bryzek – UPH
Zbigniew Osiński – UMCS
Kamil Stępień – UMCS
Łukasz Kowalski – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”,
Rafał Moczadło – UCZNiKO
Karolina Podgórska – UCZNiKO

KONTAKT

prof. Andrzej Radomski
mail: andrzejradomski64@gmail.com

Instytut Kulturoznawstwa UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-030 Lublin