Zasoby cyfrowe i narzędzia badań tekstów

Zasoby cyfrowe i narzędzia badań tekstów medialnych, użytkowych i politycznych

OPIS

 

Celem grupy jest koordynacja i konsolidacja działań ośrodków oraz badaczy zainteresowanych gromadzeniem, automatycznym opracowaniem i udostępnianiem cyfrowych zasobów obejmujących „nieliterackie” obszary piśmiennictwa, czyli teksty mediów (prasa drukowana i elektroniczna, depesze, ścieżki głosowe programów, blogi, zapisy mediów społecznościowych, teksty polityczne (przemówienia, dokumenty partii politycznych), teksty użytkowe (administracyjne, reklamowe) oraz inne, mniej lub bardziej specjalistyczne obszary piśmiennictwa (dokumenty życia społecznego, wybrane archiwalia).

Grupa będzie się zajmować przetwarzanie zasobów polskojęzycznych lub obcojęzycznych w polskich bibliotekach i repozytoriach, a ponadto zasobów utrwalonych w językach używanych na obszarze Polski w różnych okresach historii nowożytnej. Dla przetwarzania pozostałych zasobów obcojęzycznych pozyskiwani będą fundatorzy spoza Polski. Przyjęto, że preferowany okres badań obejmuje lata od roku 1800 do współczesności, jednak w uzasadnionych wypadkach będą brane pod uwagę także publikacje wcześniejsze.

PARTICIPANTS

 • Uniwersytet Wrocławski (UWr)
 • Politechnika Wrocławska (PWr)
 • Uniwersytet Jagielloński (UJ)
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (UP)
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
 • Uniwersytet Warszawski (UW)
 • Poznańskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (PCSS)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN)
 • Instytut Języka Polskiego PAN (IJP PAN)
 • Instytut Badań Literackich PAN (IBL PAN)
 • Biblioteka Narodowa (BN)

Jednostki spoza konsorcjum

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich

ZESPÓŁ

Koordynator grupy:

prof. Adam Pawłowski (UWr, Wrocław)

 

Współpracownicy:

dr Roman Wróblewski (UWr, Wrocław)

mgr Tomasz Kalota (Biblioteka UWr, Wrocław)

dr Maciej Piasecki (PWr, Wrocław)

dr Michał Kozak (PCSS, Poznań)

dr hab. Maciej Eder (IJP PAN)

dr hab. Rafał Górski (IJP PAN)

dr Ksenia Gałuskina (UŚ, Katowice)

mgr Agnieszka Leszyńska (BN, Warszawa)

mgr Piotr Wciślik (IBL PAN, Warszawa)

dr Maciej Ogrodniczuk (IPI PAN, Warszawa)

prof. Grażyna Wrona (UP, Kraków)

dr Piotr Malak (UMK, Toruń)

dr Jan Rybicki (UJ, Kraków)

prof. Marek Łaziński (UW, Warszawa)

dr hab. Magdalena Derwojedowa (UW, Warszawa)

dr Tomasz Gackowski (UW, Warszawa)

dr Karolina Brylska (UW, Warszawa)

 

Współpracownicy spoza konsorcjum (niebędący członkami grupy):

dr hab. Rafał Zimny (UKW, Bydgoszcz)

dr Mariusz Dworsatschek (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław)

 

CZAS DZIAŁANIA

Czas istnienia konsorcjum DARIAH

KONTAKT

prof. dr hab. Adam Pawłowski

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

pl. Uniwersytecki 9/13

50-137 Wrocław

tel. +48503896728

adam.pawlowski@uwr.edu.pl