GRUPY ROBOCZE

tekst

Korpusowa infrastruktura badawcza dla polszczyzny

Cel grupy: rozwój i poszerzenie formuły korpusu narodowego, opracowanie standardów reprezentacji danych i narzędzi korpusowych


lingwistyka/tekst

Filologia Cyfrowa

Celem grupy jest prowadzenie ilościowych badań literackich na podstawie samych utworów oraz różnorodnych danych. Chodzi zatem po pierwsze o wykorzystywanie metod statystycznych do ilościowej analizy tekstów w duchu distant reading.


media/tekst

Zasoby cyfrowe i narzędzia badań tekstów

Celem grupy jest koordynacja i konsolidacja działań ośrodków oraz badaczy zainteresowanych gromadzeniem, automatycznym opracowaniem i udostępnianiem cyfrowych zasobów obejmujących „nieliterackie” obszary piśmiennictwa.


Wczytaj więcej