Indika – cyfryzacja procesu tłumaczenia

Indika – cyfryzacja procesu tłumaczenia, redakcji, publikacji i analizy tekstów

OPIS

Indika jest grupą roboczą składającą się z badaczy sanskrytu, zarejestrowaną przy konsorcjum DARIAH-PL jako projekt zajmujący się cyfryzacją procesu tłumaczenia, analizy, redakcji i publikacji tekstów. Celem grupy jest stworzenie systemu ułatwiającego szeroko rozumianą pracę nad tekstem.

Dążymy do opracowania modelowej struktury pracy nad tekstem na jego różnych etapach oraz wdrożenia struktury pracy nad tekstem przez przetłumaczenie, zredagowanie, publikację i analizę tekstów sanskryckich.

Aby zrealizować powyższe cele, wyznaczamy sobie następujące zadania:
1. Stworzenie portalu poświęconego tekstom sanskryckim wraz z repozytorium.
2. Redagowanie i publikowanie tłumaczeń tekstów sanskryckich z wykorzystaniem nowych technik multimedialnych i elektronicznych.
3. Tłumaczenie tekstów sanskryckich, tak indywidualne jak i grupowe, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
Analizowanie tekstów sanskryckich z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi cyfrowych.

UCZESTNICY

  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Collegium Civitas

ZESPÓŁ BADAWCZY

Kierownik grupy:
Prof. dr hab. Joanna Jurewicz – Katedra Azji Południowej UW

Koordynator projektu, osoba do kontaktu:
Mgr Andrzej Babkiewicz – absolwent studiów doktoranckich Katedry Azji Południowej UW

Komitet konsultacyjno-doradczy:
Prof. zw. Maria Krzysztof Byrski – profesor emeritus UW, wykładowca w Collegium Civitas
Prof. dr hab. Joanna Sachse – Zakład Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Marta Kudelska – Katedra Porównawcza Studiów Cywilizacji UJ
Dr Maciej St. Zięba – pracownik LUW i KUL

Zespół wykonawczy:
Dr Sven Sellmer – Katedra Orientalistyki UAM
Dr Monika Nowakowska – Katedra Azji Południowej UW
Dr Michał Lipnicki – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Dr Krzysztof Iwanek – Katedra Azji Południowej UW; Hankuk University of Foreign Studies
Mgr Andrzej Babkiewicz – absolwent studiów doktoranckich Katedry Azji Południowej UW
Mgr Filip Ruciński – absolwent studiów doktoranckich Katedry Azji Południowej UW
Krzysztof Gutowski – absolwent Katedry Azji Południowej UW
Krzysztof Śliwiński – archiwista, dokumentalista MAiP
Mgr Stefan Ziembiński – tłumacz z sanskrytu i angielskiego

CZAS
Czas istnienia konsorcjum DARIAH

KONTAKT

Mgr Andrzej Babkiewicz
ul. Wyszogrodzka 14/126
03-337 Warszawa
tel 511 116 505
andrzejbabkiewicz@wp.pl