Filologia Cyfrowa

OPIS

W ramach działań grupy informatycy i humaniści wspólnie pracują nad narzędziami z zakresu cyfrowych badań literackich (Digital Literary Studies). Literaturę pojmujemy tu szeroko, transdyscyplinarnie, w duchu LCS (Literary and Cultural Studies) czy tzw. „nowej filologii”, integrującej badania literackie z zagadnieniami wiedzy o kulturze. Literaturę traktujemy zatem – by odwołać się do klasycznych rozróżnień – jako „wtórny system modelujący”, tzn. zespół różnorodnych konwencji nadbudowanych na języku naturalnym. Skupiamy się nie tylko na materiale językowym, lecz także na formie zapisu (np. wizualność tekstu, rękopisy, forma cyfrowa), kontekście powstania i recepcji (społeczne uwarunkowania kultury literackiej, konwencje tworzenia i lektury tekstów).

Celem grupy jest prowadzenie ilościowych badań literackich na podstawie samych utworów oraz różnorodnych danych. Chodzi zatem po pierwsze o wykorzystywanie metod statystycznych do ilościowej analizy tekstów w duchu distant reading. Prace na tym polu obejmują: stylometrię, genologię cyfrową i badania piśmiennictwa multimedialnego (np. blogów), geografię literacką, tworzenie korpusów literackich do badań. Po drugie, wykorzystujemy nowe źródła danych i narzędzi do analizy współczesnej kultury literackiej. Prace na tym polu obejmują: wykorzystanie danych bibliograficznych do badań i wizualizacji; analizę tekstów nowych mediów z wykorzystaniem narzędzi ilościowych (blogi, mikroblogi, twitter); badania recepcji.

Cele grupy

 • Dostosowanie istniejących zasobów tekstowych, kulturoznawczych baz danych, narzędzi językowych i wizualizacyjnych do filologicznych zadań badawczych ;
 • Tworzenie i opracowywanie nowych zasobów tekstowych przy wykorzystaniu obowiązujących standardów (zwł. TEI);
 • Integracja narzędzi językowych z narzędziami z do pracy z danymi bibliograficznymi, obrazami, danymi geograficznymi,  itp., wykraczającymi poza lingwistyczne pojęcie tekstu;
 • Rozwijanie współpracy międzynarodowej z grupami roboczymi DARIAH ERIC (zwł. w ramach VCC2), oraz z inicjatywami stowarzyszonymi (zwł. NeDiMAH i CENDARI);
 • Kontynuacja i pogłębienie dotychczasowej współpracy między partnerami w ramach konsorcjum DARIAH-PL.

UCZESTNICY

 • Biblioteka Narodowa
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Języka Polskiego PAN
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe przy IChB PAN
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Jagielloński (UJ)
 • Uniwersytet Wrocławski

ZESPÓŁ BADAWCZY

Maciej Szablewski (BN)

Maciej Maryl (IBL PAN) – koordynator

Maciej Eder (IJP PAN)

Maciej Ogrodniczuk (IPI PAN)

Cezary Mazurek (PCSS)

Marcin Werla (PCSS)

Maciej Piasecki (PWr)

Jan Rybicki (UJ)

Adam Pawłowski (UWr) 

Czas działania: 30 lat

KONTAKT

Maciej Maryl, Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

Maciej.Maryl@ibl.waw.pl