Jak przystąpić

Regulamin i Umowa DARIAH-PL przewidują przyjęcie do konsorcjum nowej instytucji w wyniku uchwały Rady.

Aplikacja, złożona na ręce Przewodniczącego Rady, powinna zawierać formalne pismo, deklarację o chęci przystąpienia do konsorcjum oraz zwięzłą prezentację dorobku instytucji w zakresie budowania i prac nad infrastrukturą cyfrową dla nauk humanistycznych lub/i o sztuce.

Aplikująca instytucja powinna ponadto zwrócić się do dwóch wybranych członków konsorcjum z prośbą o wprowadzenie i przedstawienie jej dotychczasowej działalności w zakresie budowania i prac nad infrastrukturą cyfrową dla nauk humanistycznych lub/i o sztuce.

Niezależnie od formalnego przystąpienia do struktur konsorcjum najlepszą drogą do zawiązania współpracy jest wzięcie udziału w pracach powstających grup roboczych.