ZESPÓŁ KOORDYNTORA

Bereza Beata

Beata Bereza
(sekretarz)


b.bereza2@uw.edu.pl

Prof. dr hab. Aleksander Bursche

prof. Aleksander Bursche


abursche@yahoo.com

Purchala Dominik

Dominik Purchała
(Przewodniczący Zespołu)


d.purchala@uw.edu.pl