Reprezentanci konsorcjum

Obecnie w skład konsorcjum DARIAH-PL wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych: