HOW TO JOIN

Regulamin i Umowa DARIAH-PL przewidują przyjęcie do konsorcjum nowej instytucji w wyniku uchwały Rady.

Aplikacja, złożona na ręce Przewodniczącego Rady, powinna zawierać formalne pismo, declaration o chęci przystąpienia do konsorcjum oraz zwięzłą prezentację dorobku instytucji w zakresie budowania i prac nad infrastrukturą cyfrową dla nauk humanistycznych lub/i o sztuce.

An applicant shall also request that two chosenmembers of the Consortium z prośbą o wprowadzenie i przedstawienie jej dotychczasowej działalności w zakresie budowania i prac nad infrastrukturą cyfrową dla nauk humanistycznych lub/i o sztuce.

Apart from formal admission into the structures of the Consortium, the best form to start a collaboration is to participate in works of newly-formed working groups.