Za nami warsztaty public humanities w Warszawie

">
październik 5, 2016
20161003_122259

3 października odbył się pierwszy warsztat z cyklu “Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools”. Seria spotkań organizowana jest przez konsorcjum DARIAH-PL, Koalicję Otwartej Edukacji (KOED) oraz DARIAH-DE i ma na celu wzmocnienie współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami kultury i dziedzictwa (GLAM – Galleries, Libraries, Archives, Museums).

Pierwszy warsztat zrealizowany został dzięki współpracy Uniwersytetu Warszawskiego (z ramienia DARIAH-PL) oraz Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (członka KOED) i odbył się w siedzibie Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW (LaCH UW). Celem prowadzonego przez Marcina Wilkowskiego (LaCH UW) i Łukasza Kowalskiego (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) spotkania było wspólne wypracowanie testowej wersji tezaurusa słów kluczowych, który mógłby być wykorzystywany do ujednolicania opisów polskich zbiorów historii mówionej. Dzięki stworzeniu spójnego schematu zapisu metadanych i przygotowaniu niezbędnych słowników w przyszłości możliwe będzie uruchomienie internetowego systemu wymiany informacji o tego typu zbiorach. Ze względu na duży zakres takiego zadania uczestnicy i uczestniczki warsztatu skoncentrowali się na przygotowywaniu zestawu słów kluczowych związanych z historią II wojny światowej w Polsce (1939-1945).

Warsztat podzielony został na dwie części: w pierwszej uczestniczki i uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia związane z pracą z metadanymi, mieli również okazję poćwiczyć posługiwanie się schematem Dublin Core do opisów nagrań historii mówionej. W czasie spotkania omówiono także przygotowywany we współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej (PTHM) projekt schematu metadanych dla nagrań historii mówionej.

W drugiej części spotkania rozpoczęto prace nad stworzeniem testowego tezaurusa. Do pracy wykorzystano prawie 6000 słów kluczowych, zaimportowanych z biblioteki historii mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. W trakcie warsztatu sprawdzono ponad 500 haseł i zaczęto budować relacje między nimi (m.in. definiując synonimy i akronimy czy wskazując optymalną formę występujących w kilku wersjach haseł). Słownik opracowywany był za pomocą otwartego oprogramowania TemaTres 2.2. Planowane jest kontynuowanie prac nad projektem w ramach dalszej współpracy LaCH UW i części członków PTHM.

Kolejne warsztaty z cyklu “Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools” odbędą się w Lublinie (10-11 października 2016) oraz we Wrocławiu (14-15 października 2016). Wstęp wolny – obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegóły dotyczące programu warsztatów znajdują się na tej stronie.

Fot. Łukasz Kowalski, CC BY 4.0