Warsztaty “Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools”

">
wrzesień 14, 2016
publik_humanities

Konsorcjum DARIAH-PL, Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) oraz DARIAH-DE mają zaszczyt zaprosić na serię warsztatów:

Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools

Celem warsztatów jest wzmocnienie współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami kultury i dziedzictwa (GLAM – Galleries, Libraries, Archives, Museums). Współpraca ta polegać ma na wymianie i rozwijaniu doświadczeń oraz kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania zbiorów czy badań sektora kultury.
W ramach projektu odbędą się trzy cykle spotkań w różnych częściach Polski:

1. Warszawa, 3 X 2016


Kształtowanie standardów opisów zbiorów historii mówionej: metadane i słowniki kontrolowane

Prowadzenie: Joanna Majdanik i Łukasz Kowalski (Ośrodek Brama Grodzka), Marcin Wilkowski (LaCH UW)
Data: 3 października 2016.
ZAPISY NA WARSZTATY

2. Lublin 10-11 X 2016

Program

Podstawy wizualizacji sieci
Prowadzenie: Radosław Bomba (UMCS, Lublin)

Dynamiczne sieci społeczne – analiza i wizualizacja

Prowadzenie: Wiesława Osińska (UMK, Toruń)

Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów

Prowadzenie: Andrzej Radomski (UMCS, Lublin), mgr Kamil Stępień (UMCS, Lublin)

O tworzeniu naukowych narracji wizualnych w kolekcjach cyfrowych
Prowadzenie: Konrad Niciński, Paweł Ryżko, Agnieszka Kochańska

Wizualizacje fajne, ale niebezpieczne: testowanie ograniczeń metody na przykładzie pracy z hasłami Wikipedii w RStudio
Prowadzenie: Marcin Wilkowski (LaCH UW, Warszawa)

LoCloud Collections jako platforma do cyfrowego opowiadania historii
Prowadzenie: Błażej Betański (PCSS, Poznań)

Projektujemy popularnonaukowy serwis internetowy
Prowadzenie: Łukasz Kowalski (Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin)

Popularyzacja dokumentacji trójwymiarowej na przykładzie prac PRACOWNI SKANERÓW 3D IA UW
Prowadzenie: Marta Bura, Janusz Janowski, (PRACOWNIA SKANERÓW 3D IA UW / LaCH UW, Warszawa)

FORMULARZ ZAPISU NA WARSZTATY

Uwaga: Jeżeli nie otrzymają Państwa potwierdzenia przyjęcia na warsztaty do 8 października prosimy o pilny kontakt na adres lukasz@tnn.lublin.pl.

3. Wrocław 14-15 X 2016

Naukowa edycja cyfrowa z TEI (Text Encoding Initiative)
Prowadzenie: dr José Luis Losada Palenzuela (UWr), dr Michał Kozak (PCSS)
Data: Piątek, 14 października 2016.

Udostępnianie zasobów – dostępność prawna a potencjał ponownego wykorzystania
Prowadzenie: Kamil Śliwowski (Centrum Cyfrowe)
Data: Piątek, 14 października 2016.

Wykorzystanie kolekcji cyfrowych do celów badawczych:
obecne możliwości i potrzeby naukowców z dziedzin humanistycznych

Prowadzenie: Karolina Bohdanowicz (PCSS), Marcin Werla (PCSS)
Data: Sobota, 15 października 2016.

Przetwarzanie danych do udostępnienia – działać lokalnie, myśleć globalnie
Prowadzenie: dr Piotr Malak (UWr)
Data: Sobota, 15 października 2016.

ZAPISY NA WARSZTATY

W dniach 8-9 XI 2016 r. w Poznaniu, podczas III Konferencji DARIAH-PL, odbędzie się spotkanie podsumowujące cykl warsztatów. Współuczestnikami warsztatów będą przedstawiciele i przedstawicielki niemieckiego konsorcjum DARIAH-DE.
Projekt został sfinansowany ze środków DARIAH-EU w ramach wewnętrznego grantu “Public Humanities” : DARIAH Theme for 2016.

Warsztaty dostępne są dla wszystkich zainteresowanych. ZAPRASZAMY!