Spotkanie wyjazdowe w Pułtusku

">
czerwiec 1, 2015
Pultusk

W dniach 22-23 maja 2015 miało miejsce spotkanie wyjazdowe członków konsorcjum DARIAH-PL w Pułtusku. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty w trzech grupach: Technologie i narzędzia; Obraz, przedmiot i dźwięk; Słowo i tekst. Uczestnicy każdej z grup wymienili się wiedzą oraz dotychczasowym doświadczeniem w prowadzeniu badań w zakresie humanistyki cyfrowej, zarówno osobistym, jak i instytucjonalnym. Następnie prowadzone były dyskusje nad optymalnym zorganizowaniem grup roboczych. Efektem pracy w zespołach jest wyłonienie dwóch perspektyw powoływania grup roboczych w strukturach DARIAH-PL. Pierwszą z nich jest podejście narzędziowe mające służyć różnym dziedzinom i odmiennym projektom, polegające na przykład na kartografowaniu czy mapowaniu (geomaping lub infomaping) danych. Druga perspektywa zakłada interdyscyplinarne łączenie dziedzin i różnych obszarów badawczych, a następnie wypracowywanie dla nich odpowiednich narzędzi cyfrowych.

Pojawiły się następujące propozycje grup roboczych, zgłaszane przez zespoły warsztatowe:

Geomaping czy infomaping;

– „Otwarta nauka” lub „meta nauka”;

– Grupa poświęcona zasobom bibliograficznym, korpusom czy zasobom leksykograficznym;

– Grupa, która zajmowałaby się integracją zasobów (integrowanie, narzędzia do przetwarzania, tworzenia dalszych zasobów oraz do retrodigitalizacji).

– „Dokumentacja i konserwacja zabytków” (obiektów związanych z przeszłością);

– Grupa zajmująca się badaniem i porównywaniem obrazów (w tym fotografia historyczna, malarstwo, obrazy w internecie, gry komputerowe).

 

Drugiego dnia omawiane były kwestie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej konsorcjum, w tym przede wszystkim budowy nowej strony internetowej i współpracy z agendami DARIAH-ERIC, a także sprawa organizacji II Annual Conference of DARIAH-PL, która w tym roku odbędzie się w dniach 26-27 listopada w Lublinie pt.: Humanistyka Cyfrowa: badanie tekstów, obrazów i dźwięku. Więcej informacji na stronie konferencji: www.humanistykacyfrowa.teatrnn.pl