DECYZJA RADY MINISTRÓW

">
wrzesień 10, 2015
Decyzja rady

30 czerwca 2015 Rada Ministrów wyraziła zgodę na przyłączenie konsorcjum DARIAH-PL do europejskiej infrastruktury DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Decyzja ta jest zwieńczeniem prac aplikacyjnych prowadzonych od kilku miesięcy przez Radę i Biuro Konsorcjum oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W toku przygotowań analizowano realizowane projekty i zasoby infrastrukturalne konsorcjantów oraz ich możliwy wkład narzędziowy i intelektualny w działania DARIAH-ERIC. Polską kandydaturę poddano także ocenie Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, która wydała opinię pozytywną i zarekomendowała przyłączenie polskiego konsorcjum do sieci ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Kolejnym etapem formalnego procesu przystąpienia Polski do struktur europejskich jest wyrażenie zgody przez Generalne Zgromadzenie DARIAH-ERIC. Decyzji tej należy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.