Początki DARIAH sięgają 2008 roku, a od 2010 trwały starania przekształcenia konsorcjum w ERIC, co znalazło swój pozytywny finał
DARIAH-PL to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Tworzy je 18 wiodących polskich instytucji naukowo-badawczych. Od listopada 2015 r. konsorcjum
DARIAH-ERIC to powołana w sierpniu 2014 roku decyzją Komisji Europejskiej (nr 2014/526/UE) międzynarodowa infrastruktura stawiająca sobie za cel rozwój
MISJA DARIAH-PL Konsorcjum DARIAH-PL jako część europejskiej sieci DARIAH będzie tworzyło, rozwijało i utrzymywało infrastrukturę cyfrowej humanistyki w Polsce.

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA