POLSKA WESZŁA DO DARIAH-ERIC

">
listopad 11, 2015
General Assembley DARIAH

Warszawa, 6 listopada 2015 r. – Po przejściu złożonej drogi formalnej i merytorycznej Polska została 6 listopada br. włączona do DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Decyzję podjęło obradujące w Berlinie Zgromadzenie Ogólne (General Assembly) DARIAH-EU w jednomyślnym głosowaniu. W ten sposób Polska stała się pełnoprawnym członkiem najważniejszego międzynarodowego porozumienia w obszarze humanistyki cyfrowej.

Członkostwo w DARIAH-ERIC daje polskim instytucjom naukowym nowe możliwości współpracy z europejskimi partnerami. Polska może współtworzyć międzynarodowe grupy robocze, ubiegać się o środki europejskie wespół z zagranicznymi ośrodkami oraz udostępniać krajowe zasoby infrastruktury badawczej zespołom z innych państw i równolegle korzystać z zasobów partnerów.

Funkcję krajowego przedstawiciela ds. kontaktów z DARIAH-ERIC (National Representative) pełni dr Dariusz Drewniak z MNiSW. Stanowisko krajowego koordynatora (National Coordinator) piastuje natomiast Jakub Szprot z ICM UW, członek Zespołu UW ds. DARIAH oraz Rady konsorcjum DARIAH-PL.

„To niezwykle ważny dzień dla polskiej humanistyki. Dołączyliśmy do elitarnego grona najlepszych w Europie ośrodków zajmujących się tworzeniem infrastruktury w obszarze humanistyki cyfrowej – nowego, ważnego obszaru prowadzenia badań na całym świecie. Trzeba podkreślić, że byliśmy w sieci europejskiej niecierpliwie oczekiwani – jesteśmy gotowi zaproponować DARIAH-EU wkład zarówno merytoryczny, jak i organizacyjny. Będziemy teraz pracować nad tym, by Polska zajmowała w DARIAH-ERIC ważne miejsce i miała wpływ na decyzje całej sieci” – powiedział prof. dr hab. Aleksander Bursche, przewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH-PL.

Dzisiejsza decyzja Zgromadzenia Ogólnego jest zwieńczeniem procedury, którą polskie konsorcjum wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło niemal rok temu. Najpierw, 18 sierpnia 2014 r., podpisano umowę o ustanowieniu konsorcjum DARIAH-PL, którego podstawowym celem było wprowadzenie Polski do DARIAH-ERIC oraz pogłębienie i rozbudowanie współpracy ośrodków prowadzących projekty w zakresie humanistyki cyfrowej i dysponujących infrastrukturą w tym zakresie. Obecnie konsorcjum tworzy już 18 instytucji, a funkcję koordynatora pełni Uniwersytet Warszawski. W toku przygotowań do akcesji analizowano realizowane projekty i zasoby infrastrukturalne konsorcjantów oraz możliwy wkład w działania DARIAH. W lipcu 2015 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na złożenie aplikacji, z którą następnie wystąpiła Minister Nauki i Szkolnictwa.

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego DARIAH-EU 6 listopada w Berlinie Polskę reprezentowała delegacja w składzie: dr Dariusz Drewniak (MNiSW), dr Cezary Mazurek (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN, Wiceprzewodniczący Rady konsorcjum DARIAH-PL), Dominik Purchała (UW, Przewodniczący Zespołu UW ds. DARIAH) oraz Jakub Szprot (UW, członek Rady konsorcjum DARIAH-PL).