Wizualizacja informacji w Humanistyce

">
październik 10, 2016
UMK_konf

W dn. 23-24 marca 2017 r. odbędzie się się druga z kolei Międzynarodowa Konferencja Toruńska “Wizualizacja informacji w Humanistyce”, organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Celem wydarzenia jest poszerzenie świadomości o znaczeniu naukowego przekazu w formie graficznej wśród polskich humanistów, a także zintegrowanie społeczności akademickiej w zakresie wymiany doświadczeń o sztuce wizualizacji.

W konferencji wezmą udział światowi specjaliści w zakresie wizualizacji informacji i danych:
Dr Raphael Ball dyrektor Bibliothek at Swiss Federal Institute of Technology in Zurich,
Dr Suzana Pasanec Preprotić Department of Bookbinding and Packaging at the Faculty of Graphic Arts, University of Zagreb,
Dr Almila Akdag Istanbul Şehir Üniversitesi, Universiteit van Amsterdam, New Media Department,
Prof. Yurij Holovatch Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv.

Drugiego dnia przewidziane są warsztaty wizualizacyjne, które wprowadzą uczestników w metody pracy nad wizualizacją, pokażą czym jest ta metoda i do czego można ją wykorzystać.

Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą wziąć czynny udział w konferencji do zgłaszania krótkich wystąpień 15 lub 7 minutowych w jęz. pol. lub ang. Zakres zagadnień przewidziany w ramach konferencji:
1. naukometria wizualna
2. mapowanie wiedzy
3. historia wizualna i historiografia
4. socjometria
5. projektowanie wizualne
6. psychologia widzenia (kognitywne aspekty)
7. obrazy cyfrowe w humanistyce
8. sztuka wizualizacji.

Więcej informacji na stronie konferencji: www.inibi.umk.pl/wizualizacja. Pytania na temat konferencji można także kierować do dr Veslavy Osińskiej z UMK: wieo@umk.pl.