Warsztaty „Mapping historical datasets – a place for everything and everything in its place?”

">
grudzień 28, 2015
warsztaty1

warsztaty

18 listopada 2015 r. w Instytucie Badań Literackich PAN, odbyły się warsztaty „Mapping historical datasets – a place for everything and everything in its place?” zorganizowane przez Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN we współpracy z Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW w ramach grupy roboczej „Filologia cyfrowa”, DARIAH-PL. Warto dodać, iż było to pierwsze oficjalne wydarzenie DARIAH-PL od czasu przystąpienia polskiego konsorcjum do sieci europejskiej 6 listopada 2015 roku.

Warsztaty poświęcone były prezentacji narzędzi cyfrowych, technik i zagadnień związanych z wykorzystaniem historycznych danych kartograficznych, w tym sposobom przetwarzania danych, zagadnieniom związanym z geolokacją i wizualizacją. Zaprezentowano także otwarte narzędzia cyfrowe i ich zastosowanie w badaniach naukowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkunastu wydziałów i instytutów naukowych z całej Polski.

Gościem specjalnym i głównym prowadzącym warsztatów był Dr Leif Isaksen, profesor Historii i Humanistyki Cyfrowej na Uniwersytecie Lancaster, członek władz European Association for the Digital Humanities (EADH), oraz przewodniczący Publications Committee w ramach Alliance of Digital Humanities Organisations (ADHO). Wcześniej kierował również grupą roboczą Space and Time w ramach NeDiMAH. Ponadto kieruje projektem Pelagios, a wcześniej uczestniczył w takich przedsięwzięciach jak Google Ancient Places, Hestia, Crossbones, RTIViewer

Dr Isaksen wygłosił wykład wprowadzający, poświęcony wadom i zaletom GIS (Geographic Information Systems) w badaniach humanistycznych oraz metodom mapowania danych historycznych. Następnie zaprezentowano polskie projekty cyfrowe oparte na mapach. Dr Bartłomiej Szleszyński (Instytut Badań Literackich PAN) przedstawił projekt „Atlas Polskiego Romantyzmu”, realizowany w ramach Nowej Panoramy Literatury Polskiej; dr Artur Szklener (Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina) przedstawił lokacyjne aplikacje multimedialne instytutu; dr inż. Michał Marcińczuk (Politechnika Wrocławska, CLARIN-PL) pokazał uczestnikom cyfrowe narzędzia do indeksowania danych przestrzennych; mgr Arkadiusz Borek (Instytut Historii PAN) omówił merytoryczne i infrastrukturalne aspekty projektu Atlas Fontium. Dyskusję moderował dr Maciej Maryl kierownik CHC IBL PAN.

W ramach warsztatów praktycznych dr Leif Isaksen przedstawił założenia i możliwości badawcze związane z projektem Pelagios a także zaprezentował system Recogito, pozwalający tagować i umieszczać na mapie miejsca wzmiankowane w starożytnych tekstach.

Ilustracja pochodzi ze strony: nplp.pl