Relacja i materiały z konferencji DARIAH-PL 2017

">
grudzień 19, 2017
dariah2017_v_3_A3

W dniach 16-17 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się IV Konferencja DARIAH-PL pt.: Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa. Tematycznie wpisała się ona w wiodące w tym roku w ramach całej DARIAH europejskiej zagadnienie Public Culture Heritage.
Wśród prelegentów wystąpiły osoby z całego kraju, reprezentujące zarówno środowisko akademickie, jak i GLAM oraz organizacje pozarządowe. Uczestnicy konferencji stawiali sobie następujące pytania: W jaki sposób realizowane są wspólne projekty cyfrowe? Czy istnieje technologiczna współpraca między obu światami? Czy i jak humaniści mogą wykorzystać zasoby instytucji dziedzictwa? Jak realizowana jest w Polsce ustawa o re-use, ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego?
Osoby, które są ciekawe odpowiedzi na powyższe pytania, a nie mogły uczestniczyć w konferencji, zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, które były przedstawiane w czasie konferencji. Całość wydarzenia dostępna jest także w wersji filmowej.