Pierwsze coroczne spotkanie DARIAH-EU

">
październik 20, 2016
dariah

W dniach 10 – 13 października w Gandawie odbyło się pierwsze doroczne spotkanie DARIAH-EU. Nowa formuła zastępuje odbywające się dotychczas spotkania Wirtualnych Centrów Kompetencji (VCC); w zamierzeniu organizatorów ma w większym stopniu angażować całą społeczność DARIAH.

Pierwszy dzień spotkania był poświęcony zapoznaniu uczestników z najważniejszymi bieżącymi wydarzeniami w DARIAH-EU oraz wspólnej pracy nad najistotniejszymi elementami strategii DARIAH na najbliższe lata. Drugiego dnia przedstawiciele grup roboczych DARIAH opowiedzieli o prowadzonych w ich ramach działaniach, a osoby pracujące nad stworzeniem nowych grup – o ich założeniach. Uczestnicy mieli okazję nie tylko zapoznać się z krótkimi prezentacjami, lecz także porozmawiać o szczegółach prowadzonych i planowanych prac w ramach „rynku” grup roboczych (WG Marketplace). Drugiego dnia rozpoczęto także – kontynuowany następnego dnia – Digital Arts and Humanities Lab, którego celem było przedstawienie innowacyjnych projektów cyfrowych z zakresu kultury i sztuki oraz wspólna refleksja nad potencjałem ich współpracy z DARIAH.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać dwóch inspirujących wykładów zaproszonych gości: prof. Mikko Tolonen z Uniwersytetu w Helsinkach mówił o zastosowaniu współczesnej analizy danych do klasycznych zagadnień humanistycznych, a dr Mark Cote z King’s College London o Big Data z perspektywy kultury.

Konsorcjum DARIAH-PL reprezentowali na spotkaniu Dominik Purchała i Jakub Szprot.