Much more than infrastructure: working together to connect research Crossref/THOR Outreach Meeting, 24 April, Warsaw

">
kwiecień 12, 2017
Metadata & PIDs enable connections.001 (1)

24 kwietnia 2017 r.
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
sala 144
godz. 9:00–17:00

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN serdecznie zaprasza na całodniowe spotkanie na temat nowych form komunikacji naukowej i współpracy badawczej, usług ułatwiających identyfikację i cytowanie wyników badań oraz narzędzi służących zwiększeniu widoczności publikacji naukowych i danych badawczych.
Partnerami spotkania są Crossref i projekt THOR (ORCID, DataCite i British Library), których przedstawiciele zaprezentują swoje usługi trwałych identyfikatorów (persistent identifiers, PID), w tym identyfikatorów publikacji cyfrowych (DOI) czy ich autorów (ORCID). W popołudniowej części spotkania odbędzie się panel dyskusyjny na temat przyszłości i znaczenia tych narzędzi dla polskiej nauki.
W obradach udział zapowiedzieli prof. dr hab. Łukasz Szumowski (Podsekretarz stanu w MNiSW), prof. dr hab. Paweł Rowiński (Wiceprezes PAN), dr hab. Emanuel Kulczycki (KEJN, RMN, Zespół ds. Oceny Czasopism Naukowych MNiSW), dr inż. Przemysław Korytkowski (KEJN), dr Marta Hoffman-Sommer (RepOD przy ICM UW).
Szczególnie zapraszamy kadrę zarządzającą instytucjami, redaktorów czasopism naukowych i serii wydawniczych, pracowników wydawnictw naukowych i repozytoriów cyfrowych, bibliotekarzy, oraz wszystkich naukowców zainteresowanych ułatwieniem dostępu do dorobku naukowego. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli wszystkich dyscyplin.
Więcej informacji i szczegółowy program spotkania w załączonym pliku i w „Biuletynie Polonistycznym”.
Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji tutaj
Liczba miejsc ograniczona.