Metody i narzędzia lingwistycznej analizy tekstu

OPIS

CELE GRUPY

Rozwój elektronicznych zasobów i narzędzi językowych dla języka polskiego.

ZADANIA GRUPY

  • Rozwój metod naukowych, narzędzi i zasobów na potrzeby analizy tekstu polskiego na poziomie lingwistycznym
  • Dostosowanie istniejących zasobów i narzędzi językowych do zadań badawczych w dziedzinie humanistyki takich jak: wykrywanie zdarzeń, wykrywanie określeń temporalnych i zależności między zdarzeniami, wykrywanie emocji i analiza lingwistyczna sieci społecznościowej na potrzeby badań socjologicznych i psychologicznych
  • Rozwijanie współpracy krajowej w ramach konsorcjów DARIAH-PL i CLARIN-PL oraz międzynarodowej w ramach europejskich infrastruktur badawczych DARIAH ERIC i CLARIN ERIC.

UCZESTNICY

  • Instytut Podstaw Informatyki PAN
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Wrocławski

ZESPÓŁ BADAWCZY

dr Małgorzata Marciniak (IPI PAN)

dr hab. Agnieszka Mykowiecka (IPI PAN)

dr Maciej Ogrodniczuk (IPI PAN)

dr Maciej Piasecki (PWr)

KONTAKT

dr Małgorzata Marciniak
ul. Jana Kazimierza 5
01-248 Warszawa
tel. 22 380-05-47
e-mail: malgorzata.marciniak@ipipan.waw.pl