Metody cyfrowej humanistyki (nie tylko) dla filologów. Warsztaty.

">
luty 8, 2016
lach

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW zaprasza na warsztaty z podstawowych metod humanistyki cyfrowej.

Termin: 1-2 marca 2016

Prowadzący: dr Sven Sellmer (UAM, Poznań)

Liczebność grupy: maks. 25 osób (decyduje kolejność zapisów internetowych)

Miejsce: Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW, ul. S. Banacha 2c (budynek CeNT-1), II piętro, moduł B.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami humanistyki cyfrowej, które w sposób możliwie przystępny i praktyczny pokazane zostaną na konkretnych przykładach (przy czym propozycje uczestników będą mile widziane).

Chodzi w szczególności o pracę z tekstami na różnych etapach. Uczestnicy dowiedzą się krok po kroku, jak przygotować i przerobić teksty w celu przeprowadzenia badań nad zagadnieniami  humanistycznymi za pomocą komputera. Przedstawione metody umożliwiają analizę tekstów nie tylko pod kątem statystycznym, lecz również uwzględniają struktury semantyczne.

Po udziale w warsztatach uczestnicy będą w stanie samodzielnie zgłębić znajomość prezentowanych metod i, po dla wielu zaskakująco krótkim czasie, zastosować je we własnych badaniach. Wiedza informatyczna nie jest wymagana; niezbędna będzie jedynie otwartość intelektualna.

dr Sven Sellmer (UAM, Poznań) to wykładowca w Zakładzie Azji Południowej w Katedrze Orientalistyki UAM w Poznaniu. Zajmuje się eposami sanskryckimi oraz filozofią indyjską, stosując obok tradycyjnych środków filologicznych również różne metody humanistyki cyfrowej, przy czym zarówno korzysta z gotowych rozwiązań jak i sam tworzy nowe Program warsztatów i zapisy na stronie: http://www.lach.edu.pl/metody/