Konferencja: “Językoznawstwo a nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro” Warszawa 4-5 października 2018

">
luty 22, 2018
Digital Slavic studies

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk wraz z Fundacją Slawistyczną, Komisją Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Grupą Roboczą “Slawistyka cyfrowa” przy Konsorcjum DARIAH-PL zapraszają na konferencję pt.: Językoznawstwo a nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro, która odbędzie się w dniach 4-5 października 2018 w Warszawie.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia aktualnego stanu i perspektyw badań
językoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem badań slawistycznych i tematów
związanych z nowoczesnymi systemami i językami informacyjno-wyszukiwawczymi.
Celem konferencji jest wymiana myśli między przedstawicielami slawistycznych środowisk
językoznawczych, bibliologicznych i informacji naukowej. Do udziału w konferencji
zapraszamy językoznawców, slawistów, badaczy terminologii językoznawczej, teoretyków
oraz praktyków systemów i języków informacyjno-wyszukiwawczych, badaczy informacji
naukowej, bibliologów i bibliografów.
Organizatorzy proszą o zgłaszanie swojego uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej (isybislaw.konferencja@gmail.com) na załączonym formularzu, w terminie do 30 kwietnia 2018 roku. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (150 zł dla doktorantów). Przewidywana jest publikacja referatów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym w 2018 roku, dlatego pełne teksty planowanego wystąpienia, zgodnie z podanymi wytycznymi, należy przesłać do 8 czerwca 2018 roku.