Bibliografia jako narzędzie w humanistyce cyfrowej

">
luty 4, 2016
Rys6

Zaproszenie do zgłaszania wystąpień na warsztaty:

“Bibliografia jako narzędzie w humanistyce cyfrowej”

Organizator: Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach prac Grupy Roboczej DARIAH-PL  ”Filologia cyfrowa”

Warszawa, IBL PAN, Poniedziałek 29 II 2016.

Celem warsztatów jest refleksja nad rolą tradycyjnych bibliografii dziedzinowych w nowoczesnej humanistyce. Kompendia bibliograficzne, stanowiące odzwierciedlenie danego pola badawczego (np. literatury, historii), obszaru (np. bibliografie regionalne), danej postaci (np. twórcy), czy problematyki (np. wiedzy o książce) tradycyjnie spełniały w warsztacie badaczy rolę pomocniczą.

Czy cyfryzacja zapisów bibliograficznych i  praca w środowisku cyfrowym pozwoli na rozszerzenie tej roli? Czy możliwe jest przekształcenie tych bibliografii w surowe dane rzeczywistości kulturowej bądź dyscyplinarnej, odkrywanej i interpretowanej za pomocą narzędzi do złożonej analizy statystycznej, eksploracji i wizualizacji? Z jakimi wyzwaniami trzeba się zmierzyć przy przekształcaniu bibliografii w zbiory danych? Z myślą o jakich narzędziach chcemy je tworzyć? Jakie praktyki zarządzania wiedzą mogą być tu pomocne? No i kto ma z tego wszystkiego korzystać?

Warsztaty chcemy zorganizować wokół prezentacji różnorodnych projektów bibliograficznych – zakończonych, trwających lub nawet planowanych. Swobodna formuła spotkania ma zapewnić płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz wspólnej refleksji nad kierunkami rozwoju bibliografii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania krótkich wystąpień (maks. 20 minut), prezentujących daną bibliografię, projekt lub standard zapisu.

 Zgłoszenia powinny zawierać:

– imię i nazwisko

– afiliację

– tytuł prezentacji

– krótkie streszczenie (ok. 100-200 słów).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lutego sekretarzowi warsztatów:piotr.wcislik@ibl.waw.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach poinformujemy 15 lutego.

Liczba miejsc ograniczona