Wykład o możliwościach edycji źródeł historycznych pt. “Between text and data: Editing texts for historians”

">
listopad 13, 2018
cristina-gottardi-665241-unsplash (1)

Zapraszamy na wykład o możliwościach edycji źródeł historycznych pt.
“Between text and data: Editing texts for historians”, który w
czwartek 15.11.2018 r. o godz. 17 wygłosi prof. Georg Vogeler (Zentrum
für Informationsmodellierung, Karl-Franzens-Universität Graz).
Profesor Vogeler jest współwydawcą edycji ksiąg rachunkowych i
Urfehdebücher miasta Bazylei, wybitnym ekspertem z zakresu Digital
Humanities, autorem wielu publikacji o tradycyjnych i cyfrowych
metodach edycji, współtwórcą Institut für Dokumentologie und Editorik
oraz pełni funkcje dyrektora ds. naukowych Austrian Centre for
Digital Humanities i dyrektora ds. technicznych konsorcjum
Monasterium.net.
Wykład odbędzie się w sali im. J. Lelewela (II piętro) w siedzibie
Instytutu Historii PAN w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 29/31.