Posiedzenie Rady i nowe grupy robocze

">
luty 5, 2016
Rada_15_01_2016

15 stycznia br. w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego odbyło się kolejne posiedzenie Rady Konsorcjum. W trakcie obrad przyjęto zmianę regulaminu konsorcjum w zakresie zasad dołączania do konsorcjum nowych członków. Ponadto członkowie Rady zdecydowali o powołaniu czterech nowych grup roboczych:

“Korpusowa infrastruktura badawcza dla polszczyzny” (lider: Instytut Podstaw Informatyki PAN, koordynator: dr Maciej Ogrodniczuk).

“Digitalizacja, wizualizacja i cyfrowe udostępnianie zabytków” (lider: Uniwersytet Warszawski, koordynator: prof. Wojciech Nowakowski).

“Zasoby cyfrowe i narzędzia badań tekstów medialnych, użytkowych i politycznych epoki nowożytnej” (lider: Uniwersytet Wrocławski, koordynator: prof. Adam Pawłowski).

“Cyfrowa lingwistyka i translatoryka (Digital applied linguistics and translation studies, dial – TS)” (lider: Uniwersytet Warszawski, koordynator: prof. Dorota Urbanek).

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w kwietniu 2016 r.