Pismo Przewodniczącego Rady DARIAH-PL w sprawie planowanych modułów NPRH „Dziedzictwo narodowe”.

">
maj 22, 2016
NPRH

Poniżej zamieszczamy skan pisma Przewodniczącego Rady DARIAH-PL prof. dr. hab. Aleksandra Bursche do Przewodniczącego Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki prof. dr. hab. Włodzimierza Boleckiego w sprawie planowanych priorytetowych obszarów finansowania projektów w module NPRH „Dziedzictwo narodowe”: