PCSS koordynatorem VCC “Scholarly Content Management” przy DARIAH-ERIC

">
czerwiec 29, 2017
csm_werla_marcin_vcc_3_fit_bw_9cb0c0aad5

Pan Marcin Werla z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, które jest członkiem Konsorcjum DARIAH-PL, został Liderem Wirtualnego Centrum Kompetencji przy DARIAH-ERIC.
Tym samym PCSS objęło funkcję koordynatora Wirtualnego Centrum Kompetencji zajmującego się zarządzaniem treściami cyfrowymi. W ubiegłym tygodniu zostało podpisane stosowne Memorandum of Understanding.

Wirtualne Centrum Kompetencji „Zarządzanie treściami naukowymi” zajmuje się w DARIAH-ERIC działaniami związanymi z różnymi etapami cyklu życia treści naukowych, od ich tworzenia, poprzez dobór i rozpowszechnianie, aż po aktywny dostęp w celu dalszego ponownego wykorzystania.

Obszar funkcjonowania Centrum obejmuje usługi i zasoby związane zarówno z modelami danych czy zarządzaniem danymi, jak i z powiązanymi kwestiami prawnymi czy organizacyjnymi. Celem nadrzędnym Centrum jest podnoszenie jakości danych, możliwości ich długoterminowego przechowywania oraz interoperacyjności, a także promowanie kultury dzielenia się danymi w dziedzinach nauk humanistycznych i o sztuce.

Działania Centrum koordynowane są przez francuskie Huma-Num i PCSS. Pracami bezpośrednio kierują Nicolas Larrousse z Huma-Num/DARIAH-FR oraz Marcin Werla z PCSS/DARIAH-PL.

Pozostałe centra kompetencji DARIAH ERIC to e-Infrastruktura, Badania i Edukacja oraz
Wsparcie, Promocja i Popularyzacja (http://dariah.eu/activities.html). Kierownicy poszczególnych centrów tworzą w Joint Research Committee DARIAH-ERIC, który odpowiada za mechanizmy wspierające integrację prac grup roboczych i poszczególnych członków DARIAH, zarówno na poziomie naukowym, jak i technicznym.

Więcej informacji tutaj.