OPERAS – Publiczna inauguracja europejskiego projektu dla otwartej nauki

">
wrzesień 26, 2019
operas_logo

Już 1 października 2019r. w godzinach 13:00-15:00 w Instytucie Badań Literackich PAN (ul. Nowy Świat 72, Warszawa, s. 144) odbędzie się inauguracja europejskiego projektu dla otwartej nauki.

Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych.

Osoby, które nie mogą osobiście uczestniczyć w wydarzeniu serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji na żywo: https://zoom.us/j/589866673

Innowacyjne działania na rzecz otwartej komunikacji naukowej, realizowane w ramach projektu OPERAS-P, umożliwią międzynarodowy dostęp do publikacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dzięki ujednoliceniu standardów, zapewnieniu interoperacyjności między różnymi usługami wydawniczymi oraz powiązania z europejską chmurą dla otwartej nauki (EOSC).
Instytut Badań Literackich PAN kieruje pakietem roboczym nr 6, poświęconym kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS, w ramach którego opracowane zostaną takie zagadnienia komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych jak: innowacyjne modele biznesowe dla wydawców, otwarte dane badawcze, “biblioróżnorodność” i wielojęzyczność, nowe formy i praktyki pisarskie, ewaluacja innowacyjnych badań.

Uwagi wstępne wygłosi gościnnie prof. Emanuel Kulczycki (UAM/Komitet Ewaluacji Nauki/ ENRESSH). Koordynatorzy OPERAS, Pierre Mounier (CNRS/OpenEdition) oraz Suzanne Dumouchel (Huma-Num), zaprezentują główne cele, zadania i projekty infrastruktury, w tym plany jej rozwoju na poziomie europejskim w ścisłej współpracy z partnerami narodowymi. Przedstawią również główne założenia i zadania projektu.

Nowe formy komunikacji naukowej zademonstruje dr Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN) na przykładzie otwartych monografii multimedialnych i edycji cyfrowych w Nowej Panoramie Literatury Polskiej.

Szczególnie zapraszamy osoby i instytucje działające na rzecz otwartej nauki w Polsce, w tym przedstawicieli wydawców naukowych, repozytoriów i redakcji czasopism.

Prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia na adres: marta.blaszczynska@ibl.waw.pl

Konsorcjum realizującym projekt OPERAS-P składa się z 16 partnerów z 11 państw europejskich:

● CNRS (Huma-Num i OpenEdition) z Francji

● Coimbra University z Portugalii

● DARIAH ERIC z Francji

● EGI z Holandii

● EKT z Grecji

● IBL PAN z Polski

● Max Weber Stiftung z Niemiec

● OAPEN z Holandii

● UGOE z Niemiec

● Unito z Włoch

● Open Book Publisher z Wielkiej Brytanii

● UniZd z Chorwacji

● Universite du Luxembourg z Luksemburga

● X-Officcio ze Szwecji

● University of Milano-Bicocca z Włoch

● Lexis z Włoch

Kierownikiem projektu jest Pierre Mounier, Wicedyrektor OpenEdition, koordynator infrastruktury OPERAS. Zespołem IBL PAN kieruje dr Maciej Maryl. Więcej informacji: https://operas.hypotheses.org/