Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera rozwój humanistyki cyfrowej

">
luty 7, 2020

Pod koniec zeszłego roku Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu otrzymała
wsparcie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) na wyjazd
szkoleniowy (kwiecień 2020 r.) do Göttingen Centre for Digital
Humanities, by realizować projekt zatytułowany: Europejska Humanistyka
Cyfrowa – niemieckie rozwiązania inspiracją dla polskiej nauki.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) oraz Georg-August
University Göttingen należą do europejskiego projektu DARIAH-EU, który
wspiera humanistów w realizacji cyfrowych projektów badawczych.
Getynga słynie z konkretnych osiągnięć na tym polu, o czym
bibliotekarze z Torunia przekonali się w latach 2003-2005, kiedy
budowali swoją bibliotekę cyfrową (KPBC), a także teraz analizując
projekty realizowane w Getyndze przez nowe Centrum Humanistyki Cyfrowej.

Biblioteka Uniwersytecka w Getyndze zawsze chętnie wspierała Toruń
prezentując swoje osiągnięcia technologiczne: pracownie digitalizacji,
metodologię oraz procedury cyfryzacyjne a także interesujące projekty.
Dzięki temu łatwiej było polskim bibliotekarzom rozwiązywać trudne
problemy i przygotowywać własne przedsięwzięcia. Dziś – także dzięki
współpracy międzynarodowej – UMK jest jednym z wiodących centrów
digitalizacji w Polsce, ma zaplecze technologiczne, bibliotekę
cyfrową, repozytorium publikacji, pracownię digitalizacji, ale
potrzebuje innowacji oraz merytorycznego wsparcia, by się rozwinąć w
nowym obszarze humanistyk cyfrowej czyli wspierania naukowców w
wykorzystywaniu nowych technologii do badań humanistycznych.
Bibliotekarze akademiccy uważają, że mogą być pomocni w tym zakresie.

UMK działając w DARIAH-PL zamierza wykorzystać zdobytą wiedzę do
zbudowania zaplecza dla podobnego ośrodka humanistyki cyfrowej w
Toruniu. Pracownicy i badacze UMK już realizują bardzo interesujące
projekty badawcze z tego obszaru
(https://www.bu.umk.pl/projekty-humanistyki-cyfrowej-na-umk), dla
których coraz częściej konieczne jest zastosowanie technologicznych,
nowoczesnych rozwiązań czy to bazodanowych, czy zastosowania
technologii wizualizacyjnych, nowego podejścia do archiwizacji i
upowszechniania surowych danych badawczych, technologii prezencyjnych
dla wyników badań lub zastosowania tomografii komputerowej w
konserwatorstwie.

Grupa naukowców, bibliotekarzy i informatyków spędzi w Centrum w
Getyndze kilka dni dyskutując na wybrane przez siebie tematy, które
mogą zainspirować ich do działania. Mamy nadzieję, że pomoże to w
zrozumieniu natury badań opartych o nowe technologie i pokaże nowe
interesujące ścieżki eksploracji.