DARIAH-PL na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej!

">
marzec 4, 2020
MNISWplLogo

Starania konsorcjum DARIAH-PL o umieszczenie na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej zakończyły się sukcesem! W styczniu 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził listę 70 infrastruktur badawczych wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Podzielono je na sześć obszarów badań zgodnej ze wzorem typologii stosowanym przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych. Obszary te dotyczą nauk: energetycznych i technicznych; nauk o ziemi i środowisku; nauk biologiczno-medycznych i rolniczych; nauk fizycznych i inżynieryjnych; nauk społecznych i humanistycznych oraz cyfrowych infrastruktur badawczych.
Na Mapie w piątym obszarze nauk znalazło się konsorcjum DARIAH-PL!
Co cztery lata Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nową Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Znalezienie się na niej nie tylko stanowi wielkie wyróżnienie, ale i otwiera drogę ubiegania się o finansowanie. Minister podjął decyzję w oparciu o rekomendacje specjalne powołanego w tym celu zespołu oraz ekspertów zewnętrznych.
Polska Mapa Infrastruktury Badawczej, jak czytamy w dokumencie: “…skupia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju.”
Pełna lista projektów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
https://www.gov.pl/web/nauka/wyniki-naboru-wnioskow-o-wpisanie-strategicznej-infrastruktury-badawczej-na-polska-mape-infrastruktury-badawczej